شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تقویت شبکه 00:01
پخش آنونس 04:10
پخش آنونس 04:10
ترتیل قرآن 04:40
ویژه اذان صبح 05:30
پخش آنونس 05:50
گنجینه تکرار 06:20
نوجوان 06:40
دیاری هه ینی 07:05
تقویت شبکه 08:00
پخش +آنونس 08:35
لبخند ایرانی 09:00
پخش آنونس 12:50
پخش آنونس 13:00
پخش آنونس 13:50
ترتیل قرآن 16:00
قند وعسل 17:30
ویژه اذان 19:12
به ربانگ 20:00
ویژه اذان 20:10
آوای کتاب 20:30
دلنوازان 20:40
آوای کتاب 21:00