جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تقویت شبکه 00:01
شبهای ایران 00:30
شب وموسیقی 02:00
خبر( تکرار) 04:00
پخش آنونس 04:12
تکرار موضوع سال 04:15
تکرار پیام 04:35
پخش آنونس 04:40
هه گبه ی چیروک تکرار 04:45
موسیقی تکرار 05:00
پخش آنونس 05:20
ویژه اذان صبح 05:30
پخش آنونس 06:35
نوجوان 06:40
تقویت شبکه 08:00
پخش آنونس 08:35
لبخند ایرانی 09:00
پخش آنونس 11:30
پخش آنونس 13:00
پخش آنونس 13:50
افق روشن 16:30
قند وعسل 17:30
ویژه اذان 19:55
خبرمحلی 20:00
ویژه اذان 20:12
دلنوازان 20:30
آوای کتاب 21:00
تکرار گولویژان 22:00