شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تقویت شبکه 00:01
شبهای ایران 00:30
خبر تکرار 04:00
آوای کتاب 04:10
ویژه اذان صبح 04:45
ویژه اذان صبح 05:30
پخش آنونس 05:35
کاشانه مهر 06:00
دیاری هه ینی 07:05
تقویت شبکه 08:00
پخش آنونس 08:35
لبخند ایرانی 09:00
پخش آنونس 11:30
پخش آنونس 12:00
پخش آنونس 12:50
دلنوازان 18:30
ویژه اذان 19:12
قند وعسل 20:00
آوای کتاب 20:30