شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند 00:40
فیلم سینمایی 01:20
خبر (تکرار) (تکرار) 03:00
خبر کردی (تکرار) 06:00
سینما پشت پرده 06:20
آفرینش 06:45
سرود جمهوری اسلامی ایران 07:00
مستند 09:00
مجموعه ی انیمیشین 10:00
مستند 12:40
فیلم سینمایی اوز بزرگ 14:00
نه مامی نوژین (تکرار) 16:00
اقتصاد(رمین) 18:00
در شهر 18:20
مستند 18:35
خبر فارسی 18:45
به خته وه ری 19:40
مستند میراث مرثیه 21:30
خبر کردی 23:00
سریال پنچری 23:25
شاهد 23:55