شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بهداشت (تکرار) 00:15
فیلم سینمایی 01:25
خبر فارسی (تکرار) 03:00
سینما پشت پرده 05:50
اذان 05:55
خبر کردی (تکرار) 06:00
آفرینش 06:20
سرود جمهوری اسلامی ایران 07:00
چهار سوی علم 07:15
ورزش در خانه 08:05
نگارستان 08:20
ورزش در خانه 08:30
بهداشت 09:00
مجموعه ی انیمیشین 10:15
سریال قصه های ما (تکرار) 11:05
به خته وری 12:00
به خته وری 12:10
شه پولی خوشه ویستی 13:00
شاهد 13:28
نجوا 13:33
فیلم سینمایی سایه ی روشن روز 14:05
باغچه ی گولان (تکرار) 16:40
به خته وری (تکرار) 17:10
مستند نیم نگاه 19:15
خبر فارسی 20:00
یاریگه رانی ژیان 20:30
شه و باش 21:30
شه پولی خوشه ویستی (تکرار) 22:30
خبر کردی 23:00
سریال قصه های ما 23:25