جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرود جمهوری اسلامی+ تلاوت قرآن 00:02
اعلام برنامه ها و نماهنگ 00:55
تکرار خاووخیزان 01:00
سریال انقلاب زیبا 11:10
تلاوت قرآن + سرود جمهوری اسلامی ایران 12:00
تکرار بخته وه ری، اذان فقه جعفری و شافعی 12:15
ریحانه (تکرار) 13:00
سینمایی اگه میتونی منو بگبیر 14:00
تکرار باغچه ی گولان 16:27
باغچه ی گولان (تکرار) 16:30
گرداب ( اعتیاد) 17:13
بخته وه ری، اذان فقه جعفری و شافعی 18:14
میان برنامه 18:50
ویژه انتخابات 19:00
مستند ایران 19:30
بربال اندیشه + یک آیه 19:55
خبر فارسی 20:00
شه وباش 21:00
خبرکردی 22:00
نماهنگ کردی 22:15
گلستان 22:20