شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند پارسین 00:40
فیلم سینمایی 01:25
خبر فارسی (تکرار) 03:00
اذان 05:15
سینما پشت پرده 05:50
خبر کردی (تکرار) 06:00
آفرینش 06:20
سرود جمهوری اسلامی ایران 07:00
چهار سوی علم 07:15
سینما پشت پرده 08:05
نگارستان 08:20
مستند انسان و طبیعت 09:00
سریال هیچ کاره (تکرار) 10:05
روز نو 10:45
به خته وری 12:10
مستند 12:40
شاهد 13:28
نجوا 13:33
فیلم سینمایی محمد رسول الله (ص ) 14:05
نه مامی نوژین (تکرار) 17:05
اقتصاد(رمین) 18:00
مستند نگهبانان طبیعت 18:35
مستند نیم نگاه 19:15
به خته وری (تکرار) 19:30
خبر فارسی 20:00
شه و باش 21:30
خبر کردی 23:00
سریال هیچ کاره 23:25