شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:55
شگفتی های حیوانات 02:30
خبر (تکرار) (تکرار) 03:00
ویژه اذان صبح 04:15
خبر کردی (تکرار) 06:00
سینما پشت پرده 06:20
آفرینش 06:45
سرود جمهوری اسلامی ایران 07:00
مجموعه ی انیمیشین 10:00
به خته وه ری 13:20
فیلم سینمایی ویلایی ها 14:05
مستند 19:15
به خته وه ری 19:40
خبر فارسی 20:00
خبر کردی 23:00
شاهد 23:55