شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ازخدا برکت + دعای روز 01:45
تکرار خبر فارسی 03:00
تکرار برای مهمانی خدا 03:25
ویژه رمضان سحری 04:00
تکرار خبر کردی 06:00
سرود جمهوری اسلامی +تلاوت قرآن 06:45
سرود جمهوری اسلامی +تلاوت قرآن 07:02
ویژه رمضان 08:10
بهداشت 09:00
خبر فارسی 19:00
ویژه برنامه رمضان (خوانی خودا) 19:35
مستندهای مرکز و یک چکه ماه 22:05
خبرکردی 23:00