شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار کازیوه 00:34
باز پخش مسابقه فاز 02:50
باز پخش دل افروزان 03:20
تکرار خبر فارسی 04:00
کاتی موسیقا تکرار 04:25
تکرار خبر کردی 06:00
سرود جمهوری اسلامی +تلاوت قرآن 06:45
سرود جمهوری اسلامی +تلاوت قرآن 07:02
روح الغزل اشعار امام (ره) 07:50
کازیوه زنده 08:30
مستند وابسته 11:04
خاووخیزان زنده 12:50
خبر فارسی 20:00
گفتگوی ویژه خبری (زنده) 20:25
کاتی موسیقا 21:50
خبرکردی 23:00