شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تقویت شبکه 00:01
شبهای ایران 00:30
شباهنگ 02:00
پخش آنونس 04:00
پخش آنونس 05:35
ویژه اذان صبح جعفری 05:51
گنجینه تکرار 06:20
پخش آنونس 06:30
پخش آنونس 06:55
خبر(سراسری) 07:00
تقویت شبکه (خبر) 08:00
پخش +آنونس 08:35
خبر محلی 10:00
گنجینه مهر 10:05
هزار توی زمان 10:25
مسابقه ثانیه ها 10:30
آنونس 10:55
پیام- 1 12:00
پخش آنونس چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی 12:50
پیام بهزیستی 12:53
پخش آنونس 13:05
پخش آنونس 13:50
خبر (تقویت شبکه) 14:00
پخش آنونس 14:45
پیام--2 14:55
خبر محلی 17:00
پخش آنونس 17:14
پیام---3 19:30
پخش آنونس 19:35
خبرمحلی 20:00
چیروک 21:30
پخش آنونس 22:30
پیام----4 23:00
پخش آنونس 23:55