پیام تصویری رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس

پیام تصویری رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس