ابراهیم بومی

بنده ابراهیم بومی متولد سال ۱۳۵۷ درمهاباد به دنیا آمدم دیپلم هنرستان در رشته برق دارم. ازسال ۱۳۷۴ فعالیت خود را دررشته تاتر اغاز کردم .ازجمله فعالیتهای بازیگری .صداپیشگی.کارگردانی وصدابرداری دیجیتال ومدیردوبلاژی را درعرصه هنر کار کرده ام.بیشتر فعالیتهای این جانب دربازیگری ودوبلوری بوده است .درس گویندگی را پیش استاد ارجمندم آقای نصرلله مدقالچی گذراندم هرچند مدت کمی بود.چند دوره مختلف ازجمله دوره تهیه کنندگی نمایش رادیویی.کارگردانی نمایش رادیویی.نویسندگی نمایش رادیویی.دوره صدابرداری دیجیتال در تهران .کرمانشاه.زیباکنارودورهای مختلف دررشته بازیگری گذراندم .بسیار خوشحالم از اینکه در این دریای بزرگ هنر خدمتی هرچند کوچک بکنم .امید دنیایی پراز صلح ودوستی تمام مللتها.....