ادامه مسابقات فوتبال روستاهای مهاباد،جام رمضان

مسابقات فوتسال پیشکسوتان روستاهای بخش مرکزی مهاباد، جام رمضان با انجام یک دیدارپیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، درادامه این رقابتها تیم پیشکسوتان روستاهای دارلک و کوسه کهریزبه مصاف هم رفتندکه این دیدارپرگل با تساوی سیزده، سیزده پایان یافت.ادامه مسابقات فوتبال روستاهای مهاباد،جام رمضان

این رقابتها با حضوریازده تیم و به صورت دوره ای درسالن ورزشی روستای کوسه کهریز برگزار می شود.