ادامه مسابقات فوتسال پیشکسوتان روستاهای بخش مرکزی مهاباد

مسابقات فوتسال پیشکسوتان روستاهای بخش مرکزی مهاباد، جام رمضان، با انجام دو دیدارپیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، درادامه این رقابتها تیم فقرقای اگریقاش چهار بر سه کوسه کهریز را شکست داد و در دومین بازی، تیم قندیل دردیداری پرگل شانزده برسه تیم قزلقوپی را مغلوب کرد.ادامه مسابقات فوتسال پیشکسوتان روستاهای بخش مرکزی مهاباد

این مسابقات باحضوریازده تیم درسالن ورزشی روستای کوسه کهریز درحال برگزاری است.