رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

آدی و بودی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آدی و بودی

این مجموعه انیمیشن در 13 قسمت 7 دقیقه‌ای در سیمای مرکز مهاباد تولید می‌شود. در این مجموعه، آدی و بودی در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند .با توجه به خصوصیاتشان که آدی آینده نگر و دقیق و بودی بی خیال و در زمان حال زندگی می کنند هر بار اتفاقی می افتد که این تضاد شخصیتی شان منجر به ماجراهای قصه ی این مجموعه می گردد.