رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

آرامش جسمی و روانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آرامش جسمی و روانی

از زمان های گذشته تا کنون انسان ها در پی دستیابی به آرامش جسمی و روانی بوده و هستند,

که دستیابی به این آرامش همراه با تلاش و تمایل افراد به ایجاد کارهای بزرگ بوده و خواهد بود.

کتاب رموز دستیابی به آرامش جسمی و روانی به قلم آقای نعمت ا.. سقازاده نوشته شده است.

این کتاب شامل دو بخش چندین فصل و یکصد و بیست و هشت صفحه است و انتشارات مرسل آنرا چاپ و منتشر کرده است.

آقای سقازاده نویسنده کتاب رموز دستیابی به آرامش جسمی و روانی سعی کرده در این کتاب، مخاطب را با واقعیات زندگی ، اهداف زندگی و خویشتن انسان آشنا کند.