رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

آرامش در زندگی و زندگی در آرامش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آرامش در زندگی و زندگی در آرامش

کتاب آرامش در زندگی و زندگی در آرامش کتابی است به قلم آقای امان ا.. خلجی موحد.

این کتاب را انتشارات نسل نو اندیش در سیصد و سی صفحه و دوازده فصل چاپ و منتشر کرده است.

این کتاب از جمله کتابهایی است که به خواننده کمک می کند تا خود بتواند آرامش را در زندگیش ایجاد کند.

در کتاب آرامش در زندگی و زندگی در آرامش نویسنده به این نکته مهم اشاره می کند که باورهای ما سازنده زندگی ما هستند.باورهایی که از دوران کودکی در ما شکل می گیرند.