اسامی برندگان مسابقات مانگه شه و از تاریخ 2 الی 29 دی 94

نام برنامه : مانگه شه و
 • رحیم صوفی بهرامی
 • نریمان نظام حسینی
 • شادی آذریون
 • گلان احمدی
 • کامبیز حاجی لکی
 • احسان ابراهیم زاده
 • ابراهیم زاده اسماعیل
 • صغری رسولی
 • لیلا آبادی
 • کبری آغاز
 • عثمان بیگی پور