رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

اسامی برندگان مسابقه حماسه هه رمان (انتخابات 24 خرداد) - نمایش محتوای صدا

 

 

اسامی برندگان مسابقه حماسه هه رمان (انتخابات 24 خرداد)

اسامی برندگان مسابقه حماسه هه رمان (انتخابات 24 خرداد)
مانی حسن خضری  ۞  یعقوب خضرپور   ۞  سعدی منافی  ۞  منیژه ارشد   ۞   اسماعیل داودی   ۞   آرزو یعقوبی  ۞  رامیار معروف زاده  ۞   اوین ابراهیم زاده  ۞  یوسف صابونی  ۞   آقای مرادی از رسول آباد  ۞  خاتون جهانگیری