رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

اسامی برندگان مسابقه در مسیر اوج از تاریخ 2 تا 13 تیر 92 - نمایش محتوای صدا

 

 

اسامی برندگان مسابقه در مسیر اوج از تاریخ 2 تا 13 تیر 92

اسامی برندگان مسابقه در مسیر اوج از تاریخ 2 تا 13 تیر 92
وحدانی از تبریز(02-04-92) ۞ آسو هندوش(04-04-92) ۞ شادی یکباد(05-04-92) ۞ هانا بهروز(06-04-92) ۞ نگار قادرپور(09-04-92) ۞ میلاد آب باره(10-04-92) ۞ آریان حسن زاده(11-04-92) ۞ پیام مرادی(12-04-92) ۞ شیرین جعفری(13-04-92)