رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

اسامی برندگان مسابقه در مسیر اوج از تاریخ 28 اردیبهشت تا 2 خرداد - نمایش محتوای صدا

 

 

اسامی برندگان مسابقه در مسیر اوج از تاریخ 28 اردیبهشت تا 2 خرداد

اسامی برندگان مسابقه در مسیر اوج از تاریخ 28 اردیبهشت تا 2 خرداد
کلثوم رحیم زاده(29-02-92)  ۞  جعفر عزیزی نیا(30-02-92)  ۞  عزیز عبداله زاده(31-02-92)  ۞  مدیا خدادادی(01-03-92)  ۞  طوبی سید رحمانی(02-03-92)