اسامی برندگان مسابقه شباهنگ فجر (پرسش نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی)

یاسین مولود زاده (6578)

آرزو احمد ثانی (5092)

اسمر معروف علی (7027)

سامان میرزاپور(7211)

علی شیخ آقایی(8893)

سعید رحمانیان(5940)

مهناز فلاح(2921)

فاطمه عزیزی(9089)

زلیخا مظاهری(1267)

لیلا یوسفی زیوه(9480)

روژین محمد نژاد(6839)

یاسین سلطانی(6780)

فردین خاوری(5930)

پرشنگ محمود تختی(5979)

زهرا آلوسی(1967)

چنور کاکیلی(6545)

سهیلا خضر حاجی(4941)

جلال بادره(5506)

آیدین قوام(4445)

عباس قلیانی(7363)