اسامی برندگان مسابقه شباهنگ فجر (پرسش نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی)

مولود رحمتی(3238)

شهلا ابراهیمی(4934)

هانا بهروز(0959)

ایوب کریمی(0720)

عزیز سرافراز(5608)

سهیلا الهی(1719)

محمد صابر شیخه باریکی(7656)

کاظم دیلمی نیا(2393)

رحمان مامندی(1418)

سروش احمدی آذر(7421)

پریناز کرده(9986)

عمر دین دوست(4190)

رحیم خضر حاجی(6745)

سید صنعان عزیزیان(5440)

سید طاهر صالحی(9450)

کیوان ابراهیمی(8099)

سمیه خجسته نیا(3485)

بگم عزیزی(8269)

ایوب مولودی(6063)

دیاکو خضری(3722)