رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

اسامی برندگان مسابقه چهارخونه از تاریخ 24تا 29 بهمن 92 - نمایش محتوای صدا

 

 

اسامی برندگان مسابقه چهارخونه از تاریخ 24تا 29 بهمن 92

اسامی برندگان مسابقه چهارخونه از تاریخ 24تا 29 بهمن 92

زینب هوشنگ (24-11-92)

امید اسماعیل نیا (24-11-92)

سهیلا عزیز مقدم (26-11-92)

فاطمه خانبابایی (26-11-92)

محمود رحیمی (27-11-92)

کریم خضری (28-11-92)

امید محمودپور (29-11-92)