رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

اسامی برندگان مسابقه چهارخونه از تاریخ 26 تا 31 مرداد 92 - نمایش محتوای صدا

 

 

اسامی برندگان مسابقه چهارخونه از تاریخ 26 تا 31 مرداد 92

اسامی برندگان مسابقه چهارخونه از تاریخ 26 تا 31 مرداد 92
فتاح لاچینی(26-05-92) ۞ وفا دانش(26-05-92) ۞ مژگان محمدی اندیشه(27-05-92) ۞ هوشیار مصطفی پور(28-05-92) ۞ معصومه صالحی(29-05-92) ۞ سعدی جنبک(30-05-92) ۞ خبات احمدی(31-05-92)