رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

اسامی برندگان مسابقه چهارخونه از تاریخ 27 تا 29 مهر 92 - نمایش محتوای صدا

 

 

اسامی برندگان مسابقه چهارخونه از تاریخ 27 تا 29 مهر 92

اسامی برندگان مسابقه چهارخونه از تاریخ 27 تا 29 مهر 92

شادی علیزاده(27-07-92)

خدیجه شریف زاده(27-07-92)

بیری احمدنژاد (28-07-92)

دلنیا قویطاسی(29-07-92)