رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

اسامی برندگان مسابقه گردونه از تاریخ 4 تا 9 خرداد 92 - نمایش محتوای صدا

 

 

اسامی برندگان مسابقه گردونه از تاریخ 4 تا 9 خرداد 92

اسامی برندگان مسابقه گردونه از تاریخ 4 تا 9 خرداد 92
هاجر مرادی(04-03-92)   ۞   زانیار شیخ محمدی(04-03-92)   ۞  محمدرضا تقی زاده(05-03-92)   ۞  خاتون رحیمی(06-03-92)  ۞   زینب کریمی(07-03-92)   ۞    نگار احمدی(08-03-92)   ۞    اوین حسین زاده(09-03-92)