رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

اسامی برندگان مسابقه گولان از تاریخ 1مهرتا 8 مهر 93 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اسامی برندگان مسابقه گولان از تاریخ 1مهرتا 8 مهر 93

1 مهر : سیما فارابی

برنده پیامکی : آرینا حسین پور

 

3 مهر : میدیا حسن – شایسته قربانی

برنده پیامکی :  شکیلا حسن زاده

 

6 مهر : امید حسین شریفی – شیوا شکری

برنده پیامکی :   فرهاد مجنون زاده

 

8 مهر : معصومه محمودی – نگار رضا زاده 

برنده پیامکی : میدیا نسیم پور