رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

اسامی برندگان هفته چهارم اردیبهشت مسابقه گردونه - نمایش محتوای صدا

 

 

اسامی برندگان هفته چهارم اردیبهشت مسابقه گردونه

اسامی برندگان هفته چهارم اردیبهشت مسابقه گردونه
رضا سلامت(21-02-92) ۞ حسن تیموری(22-02-92) ۞ پرشنگ سپهرنیا(23-02-92) ۞ علی اصلانی(24-02-92) ۞ لیلا برین(25-02-92) ۞ نسرین شعبان پور(26-02-92) ۞ خانم سلیمی(27-02-92)