آغاز راهپیایی روز جهانی قدس و ندای دفاع از مظلوم

راهپیمایی روز جهانی قدس در مهاباد با حضورپر شور و گسترده مردم این شهرستان آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد ، در این راهپیمایی مردم روزه دار شهرستان مهاباد اعم از مرد و زن و پیر و جوان و حتی کودکان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل فریاد دفاع از مظلومان را رساتر از همیشه سردادندآغاز راهپیایی روز جهانی قدس و ندای فریاد دفاع از مظلوم در مهاباد
تا بار دیگر به استکبار جهانی بفهمانند که مظلوم تنها نیست و مسلمانان جهان همیشه پشت سر هم هستند و ازهمدیگر دفاع می کنند .

راهپیمایان روزه دار از میدان شهدا راهپیمایی را شروع کردند و خیابانهای طالقانی غربی تا میدان جمهوری اسلامی را راهپیمایی می کنند و در میدان جمهوری اسلامی تجمع خواهند کرد .