رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

اقتصاد و توسعه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اقتصاد و توسعه

توسعه یکی از ارکان اساسی در راه شکوفائی هر کشوری محسوب می گردد.آنچه که در توسعه بسیار اهمیت دارد داشتن اقتصادی کارامد و ﭘویاست که به سوی توسعه سمت و سو می یابد.اقتصاد موفق در جامعه اقتصادی است که مسیر اصلی آن به سمت توسعه جریان داشته باشد.در یک بیان می توان گفت که اقتصاد و توسعه دو بال موفقیت یک جامعه محسوب می گردند. br />