رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

الگو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

الگو

میزان اثرگذاری الگوهای عملی بر روحیه و کردار و رفتار انسانها, برای همگان آشکار است.
چون با دیدن کارکرد و رفتار الگوها و دستاوردهای مثبت و عینی آن در زندگی فردی و اجتماعی الگو, انگیزه و تمایل برای پیروی از آنها در افراد به وجود می آید و فرد سعی خواهد کرد برای بهره مندی از آن دستاوردهای مثبت خود را ملزم به پیروی از آن الگوها کند.
و از سوی دیگر هر چه سن کم تر باشد بیش تر تحت تأثیر الگوها قرار می گیرد.
پس انتخاب الگوی مناسب برای خود و فرزندان بسیار مهم است...