رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

انتخاب صندلی مناسب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انتخاب صندلی مناسب

صندلی یا چیزی برای نشستن شاید از نخستین ابزارهايي باشد که آدمی طراحی و ساخته است. هر آدمی به نشستن نیاز دارد و از این‌رو همه آدم‌ها به صندلی یا نشیمن نیاز دارند. این دو دو تا چهارتای ساده، رمز فراوانی طرح‌ها و ایده‌ها و همچنین پیشینه بلند صندلی در جهان است. ولی همه صندلی‌ها خوب نیستند. آدمی سال‌ها تجربه کرد تا بفهمد که چه چیزی برای نشستن مناسب‌تر است و پس از آن هم سال‌ها آزمایش کرد تا بداند که چگونه نشستن درست است.