رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

آوای کار قالیبافی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آوای کار قالیبافی

فولکلور همه کشورها اغلب زاییده تجربه و رویداهای اجتماعی می باشد.

یکی از ویژگی های فولکلور منطقه ای بودن آن است.

هر منطقه ای متناسب با اوضاع و احوال جغرافیایی آن دارای فولکلور خاصی است که می توان بوی خاک ،گل و گیاه و حتی کار کردن آن را در خلال مطالعه فرهنگ کهن آن حس کرد.

یکی از آواهای فولکلور در منطقه کردستان و مهاباد آوای قالیبافی می باشد که زنان و مردان در هنگام قالیبافی ترانه می خوانند و در عین کار کردن احساسات و عواطف خویش را بیان می کنند.