رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

آوای کار مشک زنی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آوای کار مشک زنی

یکی از مجموعه کارهایی که زن روستایی و عشایری انجام می دهد کار مشک زنی است که اهمیت بسیاری داشته و در اقتصاد خانواده جایگاه خاصی دارد.

برای کار مشک زنی به شیوه سنتی به کیسه ای از پوست دام نیاز هست که دارای دو دسته خاصی بوده و از سه پایه مخصوص آویزان است که بسته به اندازه مشک ممکن است یک یا دو زن روستایی و یا عشایری به انجام این کار مبادرت ورزند.

اشعار کار مشک زنی هجایی کوتاه و معمولا سه مصرعی می باشند.