رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

آگاه ساختن دانش آموزان به مطالعه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آگاه ساختن دانش آموزان به مطالعه

مدرسه‌، دومين‌ محيط‌ تربيتي‌ است‌ كه‌ تأثير زيادي‌ در آموزش‌ و رشد شخصيت‌ كودكان‌ دارد.

دانش‌آموزان ‌حساسترين‌ دوران‌ عمر خود را در مدرسه‌ مي‌گذرانند.

اگر عوامل‌ تربيتي‌ در مدرسه‌ بخوبي‌ وظيفه‌ خود را انجام‌ دهند مي‌توان‌ به‌ سعادت‌ و ترقي‌ جامعه‌ در آينده‌ بطور كامل‌ اميدوار بود.

مدير، مربي‌، معلم‌، كاركنان‌ اداري‌، فضا و امكانات‌كافي‌ و... از جمله‌ عواملي‌ هستند كه‌ تأثير زيادي‌ در ايجاد انگيزه‌ و عادت‌ به‌ مطالعه‌ در كودكان‌ و نوجوانان‌ دارند كه‌ دراين‌ قسمت‌ به‌ نقش‌ و تأثير هر كدام‌ اشاره‌ مي‌كنيم‌.

مطالعه يکي از عوامل مؤثر براي شکوفايي استعداد‏هاي بالقوه انساني براي رسيدن به کمال است در پرتو مطالعه انسان مي تواند با عقايد و افکار گذشتگان آشنا شود و راه خير و صلاح را از راه نادرست تشخيص دهد.

مطالعه عامل موثري براي جلوگيري از تک بعدي فکر کردن است و زمينه پرورش استعدادهاي بشر را در ابعاد مختلف فراهم مي کند و يکي از ارکان توسعه و پيشرفت هر کشوري مي باشد.

عادت به مطالعه مستمر و مفيد بخصوص براي دانش آموزان يک نياز اساسي در آموزش و پرورش کشور است و لازم است اولياء دانش آموزان و مسئولين دبيرستانها و دست اندرکاران نظام تعليم و تربيت با هدف به هنگام کردن اطلاعات خود آشنايي با يافته‏هاي پژوهشي محققان و متخصصان در اين امر مهم اقدام نمايند.

يافتن راهي مناسب براي آموزش اولياء با شيوه‏هاي تخصصي و وادار کردن دانش آموزان به مطالعه کتب غيردرسي امري ضروري به نظر مي رسد.