رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

باغ و بهار - نمایش محتوای موسیقی

 

 

باغ و بهار

از راه دوری آمده ام

و نسیم زیبایی می وزد

یارم دارد به سفر می رود

 خدایا خودت نگهدارش باش

راه سختی در پیش دارد

پستی و بلندی های زیادی در راه است

مسیر عشق مسیر دشواری است

باید سختی های زیادی در راه آن کشید

من همچون مزرعه ای هستم که تو رودخانه آن هستی

من باغی هستم که تو بهار آن هستی

روی زیبای خودت را به من نشان بده

تا از این غم و ناراحتی رهایی یابم

قول می دهم در این مسیر سخت

هرگز از پا نایستم

و سختی های آنرا به جان می خرم تا به یارم برسم

در این شب بارانی دل هوای یاد یاران را به سر دارد

غم هایی که در دل من است

به اندازه برگ روی درختام زیاد است

به خاطر عشق تو ای گل زیبا

سر به کوه و صحرا نهاده ام