باور نکردنی است

سوفی یک خرس عروسکی قهوه ای داشت که خیلی دوستش داشت وهیچ وقت آن را از خودش جدا نمی کرد. اما یک روز اتفاق عجیبی افتاد. یک روز سرد زمستانی که برف زیادی آمده بود سوفی و دوستانش برای بازی از خانه بیرون رفتند. آن ها یک آدم برفی بزرگ درست کردند و یک کلاه قدیمی روی سرش گذاشتند. بعد هم یک شال بزرگ از زیر زمین خانه ی سوفی پیدا کردند و دور گردن آدم برفی انداختند. وقتی ساختن آدم برفی تمام شد، بچه ها شروع کردند به سورتمه سواری و برف بازی و بعد از مدتی که حسابی سردشان شد و به خانه برگشتند...