برندگان مسابقه ئاله کوک از 12 الی 15 بهمن ماه 93

نسرین پیروت

آقای بایزیدی

اسعد بایزید پور

کانی سهرابی