برندگان مسابقه ئاله کوک از 16 الی 22 بهمن 93

اسمر معروف علی

شکیلا معروفی

کریم ابراهیم زاده

شهین احمد نژاد

مریم امینی

مریم مولایی

ماردین حسن

سید ابراهیم امیدزاده

زینب احمدی

آقای بایزیدی

لیان چالاوی