برگزاری مراسم شب قدر در مهاباد

مراسم شب نوزدهمین ماه مبارک رمضان و سالروز ضربت خوردن امام علی (ع) درمهاباد مهاباد برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد ، در شب نزول قرآن و رازو نیاز با خدا ، زن و مرد و کوچک و بزرگ دراین مراسم معنوی شرکت کردند.برگزاری مراسم شب قدردرمهاباد

شبهای قدرفرصتی برای نزدیکی به خالق یکتا ست و نیکو و شایسته است که دراین شب ها با اعمال نیک و خیر، قدمی برای آبادانی خانه آخرت برداریم وثواب دو چندان ببریم.