جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

بهترین هدیه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بهترین هدیه

برادر بزرگتر داوود برای تبریک سال نو یک ماشین زیبا برای برادر کوچکترش خریده بود.

روزی بعد از اتمام کارش وقتی دفترش را ترک کرد با تعجب دید که پسر کوچکی در کنار ماشین جدیدش دور می زند و با نگاه تحسین آمیزی به آن نگاه می کند.

از لباس های پاره و کهنه پسر متوجه شد که احتمالا امکانات مالی خوبی ندارد.

پسر هم او را دید که به طرف ماشین می آید.

پسرک پرسید آقا این ماشین زیبا متعلق به شماست.

او جواب داد: بلی این هدیه عید من است.

برادرم برایم خریده است ...