رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

به یاد شهید بروجردی - نمایش محتوای موسیقی

 

 

به یاد شهید بروجردی

از بیشه‌ی غیرت برخاست و فراز آمد

همچون شیری بی‌باک به میدان آمد

بروجردي شهيد را خدا بود

در راه ولایت فداکار بود

جان در راه اسلام و ایمان نثار کرد

همه در این سرزمین به‌یاد او هستند

او از طعنه‌ی دشمنان باک نداشت

سرباز روز بود و زاهد شب

برای همبستگی و وحدت ما به میدان آمد

و از مردم کرد مسلمان دفاع کرد

جان در راه اسلام و ایمان نثار کرد

همه در این سرزمین به‌یاد او هستند

لبخندش مهربانی محض بود

نام و یادش همواره در دل ماست

بهار سرزمین ما بود تا زنده بود

چرا که غمخوار بندگان خدا بود

جان در راه اسلام و ایمان نثار کرد

همه در این سرزمین به‌یاد او هستند