بولبولي شه يدا

 

له ووه خته وه رویشتووه لام هیزی دوئه ژنوم

اوره نگی گولی زه ردم وهاوده نگی کزه ی خوم

په روانه م وئه مما نیه شه معــــــی که بسوتیم

خه م بوکه وه راندویه له من هه رچی په روپــوم

یــــــابولــبولم ونیــــمه گـــولی باخ ولــه داخان

لــه م قــونجــــره هــیــلانــه یـــه ویرانه یه ناروم

هه سته وه ره وه رووحی ره وان مایه یی ژینم

هه رچیکی خه تای تویه ئه من ده یخه مه ئه ستوم

ترجمه

از آن زمان که امید زندگی ام رفته است

بیمار و رنجور گشته ام، گریان و نالان

من آن پروانه ام که شمعی ندارم تا در هوایش بسوزم

غم عشق او تاب و توانم را گرفته است

بلبلی هستم که در حسرت گل روی دوست

کنج لانه ویران خود ماتم گرفته ام

بیا ای جان جان، بیا ای امید زندگی ام

اگر تو نیز خطایی کرده باشی تاوانش با من