رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

تحلیل نقاشی کودک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تحلیل نقاشی کودک

یك آسمان بنفش با گل‌هایی كه در آسمان پرواز می‌كنند.

درختانی با برگ‌های قرمز و یك خانه با دودكش. جاده‌ای كه توی آن یك ماشین حركت می‌كند و بچه‌ها و مامان و بابا كه دست هم را گرفته‌اند و موهایشان سیخ سیخی شده است.

این نقاشی زیبا‌ست.

مامان به او می‌گوید: چرا آسمان بنفش است؟

چرا گل‌ها توی آسمان هستند؟

چرا موهای ما سیخ سیخی است انگار ترسیده‌ایم.

زیبا می‌گوید دلم می‌خواد.

دوست ندارم عوضش كنم.

مادر نمی‌داند كه هر چیزی كه كودك می‌كشد ریشه در تفكرات و دنیای تخیلی او و واقعیات پیرامونش دارد.

روانشناسان كودك تحلیل‌های زیادی از نقاشی آنان می‌كنند و می‌توانند به زوایای پنهان روحیات كودكان و مشكلاتی كه هرگز به زبان نمی‌آورند و گاه والدین هم به آن اشاره‌ای نمی‌كنند پی ببرند.

كودك، در نقاشی خانواده، تصویر خود را نزدیك شخصی نقاشی می‌كند كه بیشتر دوست دارد، ولی اگر كودكی فكر كند كه مثلا خواهرش بیش از او مورد توجه پدر و مادر است، در نقاشی خود خواهرش را بین پدر و مادر و خود را دورتر از آنها در حاشیه كاغذ قرار می‌دهد.

در بعضی از نقاشی‌ها تعدادی از افراد خانواده ‌داخل خانه و تعدادی دیگر‌خارج از خانه نمایش داده می‌شوند.

این‌گونه نقاشی‌ها یا منعكس‌كننده غیبت واقعی شخص یا اشخاصی است كه در خارج از خانه ترسیم شده‌اند‌ یا كمبود جذابیت عاطفی كودك را نسبت به آنها می‌نمایاند...