رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

تعاون در فرهنگ مردم ایران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تعاون در فرهنگ مردم ایران

کتاب تعاون و یاریگری در فرهنگ مردم ایران کتابی است به قلم خانم شهرزاد دوستی.

این کتاب که شامل صد و هفتاد و دو صفحه است و توسط مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چاﭖ و منتشر شده است.

کتاب تعاون و یاریگری در فرهنگ مردم ایران دربردارنده الگوهای بومی و محلی تعاون و همکاری در میان اقوام مختلف ایرانی است.

این کتاب به صورت تحقیقی گردآوری شده است و حاصل تجربه های عامه مردم ایران است.