جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

تقدیر رادیو فرهنگ از مرکز مهاباد - صفحه محتوایی اصلی

 

 

تقدیر رادیو فرهنگ از مرکز مهاباد

تقدیر رادیو فرهنگ از مرکز مهاباد


محمد صادق رحمانیان مدیر رادیو فرهنگ با ارسال سپاس نامه ای از همکاری و مشارکت شایسته و صمیمانه مرکز مهاباد در اجرای برنامه هفت کوچه قدردانی کرد.

برنامه هفت کوچه در راستای رسالت خطیر انسجام ملی گام برمی دارد و به انعکاس آداب، سنن و خرده فرهنگ های رنگارنگ اقوام غیور ایرانی می پردازد.

این برنامه در صدای مرکز مهاباد به تهیه کنندگی شیدا چلبی، نویسندگی نشمیل اسماعیلی، گزارشگر شهرام ایراندوست و گویندگی یوسف شریف زاده تهیه و از رادیو فرهنگ پخش می شود.