جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

تمهیدات لازم برای رأی‌گیری در مناطق سخت‌گذر شهرستان مهاباد اندیشیده شده است. - داخلی انتخابات98

 

 

تمهیدات لازم برای رأی‌گیری در مناطق سخت‌گذر شهرستان مهاباد اندیشیده شده است.

تمهیدات لازم برای رأی‌گیری در مناطق سخت‌گذر شهرستان مهاباد اندیشیده شده است.


تمهیدات لازم برای رأی‌گیری در مناطق سخت‌گذر مهاباد