تورگه ن

منطقه وسیعی از جنوب دریاچه ارومیه که به صورت جلگه ای مثلثی شکل است و یک راس شهرستان مهاباد وقاعده آن دریاچه است به نام دشت شهرویران معروف است در شرق روستای قم قلعه در این منطقه گورستان قدیمی وجود دارد که به نام گورستان تورگه ن خوانده می شود و شخصی در آنجا به خاک سپرده شده است که پیر تورگه ن نام دارد در فاصله 30 متری از مقبره پیر تورگه ن سنگ قبری قدیمی در زمین فرو رفته است که اصطلاحا در زبان کردی به آنها کیل گفته می شود..