رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

توصیف - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

توصیف

توصیف یادداشتی است که به شناسه یک کتاب در یک فهرست، سیاهه کتابهای خواندنی و کتابشناسی اضافه می شود و کتاب را توصیف می کند. توصیف کارآمد از چهار ویژگیِ «جامعیت»، «شفافیت»، «دقت» و «انسجام» برخوردار است. جامعیت در توصیف به معنای توانایی محقق در بیان تمام وجوه مسئله مورد بررسی است، به شکلی که هیچ وجه یا جنبه‌ای از پدیده مورد مطالعه که در آن تحقیق اهمیت دارد ناگفته نماند. شفافیت نیز به معنای بیان سلیس و روان محقق و پرهیز از هرگونه ابهام یا پیچیدگی غیر ضروری است. دقت نیز به معنای توجه همزمان به کلیات و جزئیات پدیده مورد بررسی است. به نحوی که هیچ نکته‌ای کم اهمیت محسوب نشود مگر آنکه نتایج تحقیق آن را نشان دهد. سرانجام توصیفی منسجم است که بین اجزاء آن نظم و ترتیبی منطقی برقرار باشد و خواننده بتواند به راحتی خط سیر تحول موضوع را دنبال کند و به نتیجه مشخصی برسد. توانایی در ارائه توصیف‌های جامع، شفاف، دقیق و منسجم مهارتی است که کسب آن نیاز به تمرین و ممارست دارد.