رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

جوان و ازدواج - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جوان و ازدواج

کتاب جوان و ازدواج را خانم عطیه صادق کوهستانی گردآوری و تالیف کرده اند.

این کتاب شامل یکصد و هجده صفحه بوده و انتشارات نسیم حیات چاپ و منتشر کرده است.

کتاب جوان و ازدواج تا کنون بیش از یازده بار چاپ و به بازار عرضه شده است.

فلسفه ازدواج و فضیلت آن اولین مطالب ارائه شده در کتاب جوان و ازدواج است سپس خواننده می تواند مطالبی را در مورد زمان مناسب برای ازدواج شرایط و موانع آن راههای گزینش همسر و دوران نامزدی مطالعه کند.