رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

جوان و نیروی چهارم زندگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جوان و نیروی چهارم زندگی

کتاب جوان و نیروی چهارم زندگی به قلم آقای محمد رضا شرفی نوشته شده است.

این کتاب شامل یکصد و هفتاد صفحه است و انتشارات سروش نیز آنرا منتشر کرده است.

این کتاب که تاکنون چندین بار تجدید چاپ گردیده است یکی از مهم ترین منابع در مورد جوانان و نیازهای آنان است.

آقای محمد رضا شرفی در این کتاب سعی کرده پاسخ های خوبی را به سوالاتی در مورد نیازهای جوانان دین روانشناسی وجامعه شناسی ارائه کند.