رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

حروفچینی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حروفچینی

این واژه در زبان انگلیسی، به معنی چیدن حروف مجزای سربی در کنار هم از روی متنی دست نوشته یا ماشین شده به منظور تکثیر آن متن از طریق چاپ است که امروزه کم و بیش منسوخ شده است. در کاربرد امروز، استفاده از هر یک از شیوه‌های تایپ رایانه‌ای برای چاپ را نیز می‌توان حروفچینی خواند، و چون این عمل، دیگر "چیدن حروف سربی در کنار یکدیگر" نیست، بعضی اصطلاح حروف‌نگاری را برای آن پیشنهاد کرده‌اند.