جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

حضور مردم مهاباد در پای صندوق های اخذ رأی - داخلی انتخابات98

 

 

حضور مردم مهاباد در پای صندوق های اخذ رأی

حضور مردم مهاباد در پای صندوق های اخذ رأی