خودا حافيز

چاره کنید درد عشق مرا  

مرهمی یابد بی‌تابیم را

غم فراق تو شادی را از زندگی سلب کرده است

دلبرا هجران مرا آرزومندی

پس می‌روم خداحافظ

خطایم چیست سر بخشش نداری 

گویی اجبارست دوری و جدایی

خطایی در خود نمی‌بینم ذره‌ای 

دل به‌ دست آورد صبوری

ای زیباچشم تو هجران مرا آرزومندی

پس می‌روم خداحافظ

غم در دل لانه‌ کرده‌ است   

اشک ماتم ز آن جاری است

رازی ست و چه‌ کس می‌داند   

چرا دل چون شمع می‌سوزد

دلبرا هجران مرا آرزومندی   

پس می‌روم خداحافظ

درد من درد عشق است  

"مه‌م"ست و سوخته‌ی "زین" است

هجران دوری عشقت را    

هرگز نرود ز سینه‌ بیرون

*"مه‌م" و "زین" دو دلداده‌ی کرد و منظومه‌ی فولکلوری کردی "مه‌م و زین" از مضامین مشهور ادبیات شفاهی کرد می‌باشد.